Spædbarnsterapi

Metoden spædbarnsterapi er udviklet og grundlagt af to franske psykoanalytikere; Francoise Dolto og Caroline Eliascheff ud fra tanken;

                  "Lad aldrig barnets smerte blive glemt" og "Alt usagt binder energi"

I Danmark er metoden indført af psykolog Inger Thormann, København og Psykoterapeut MPF Inger Poulsen, Jelling

For yderligere oplysninger se evt. Dansk Institut for Spædbarnsterapi

Behandlingsformen er rettet mod traumer / svære oplevelser i den førsproglige periode af barnets liv og metoden anvendes således også for større børn, unge og voksne.

Kort beskrivelse af metoden i praksis.

Jeg går sammen med forældrene, eventuelt plejeforældre (se evt. afsnit yderligere oplysning) om at skrive barnets faktuelle og konkrete historie samt medindskriver min indlevelse i, hvordan jeg tænker barnet følelsesmæssigt har haft det under de belastende oplevelser / traumer. Min medindlevelse vil altid være beskrevet ud fra et måske.

Historien skrives altid ud fra forældrenes allerbedste evne til at have gjort det, der var bedst muligt for barnet under de belastende / traumatiske forhold som var. 

Dette skrevne udkast er forældrene med til at godkende, før vi kan starte på at give barnet, den unge eller voksne spædbarnsterapien.

Historien fortælles herefter til barnet med deltagelse af forældrene ved siden af barnet. Historien er opdelt i passende afsnit, ofte 4 til 6 afsnit. Efter hver terapi fortæller forældrene barnet den hørte historie et aftalt antal gange - hvilket forældrene gør i jeg-form til barnet, inden barnet får næste terapi. Den skrevne historie omskrevet i jeg-form til forældrene udleveres efter hver session.

Forventlig resultat.

Således får barnet - sammen med sine forældre - ord på de traumatiske / svære oplevelser, de sammen har været igennem. Dette har en forløsende kraft, da ordene i det terapeutiske rum skaber system i det følelsesmæssige kaos, som har været, og som barnets krop husker, og derved kan det blive en identificeret del af barnets liv og bringe barnet tilbage i en sund udvikling.

Barnet har en fantastisk evne til følelsesmæssig reparation, når det usagte bliver fortalt og barnets smerte bliver bevidnet af forældre og terapeuten.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte mig for yderligere oplysninger på mail; lonstrupvej_2@mail.dk eller på tlf. 40128773